Stellenbosse studente besoek Harold Porter Botaniese Tuin

Die Stellenbosse Studente kom weer

Stellenbosse studente verbreed kennis

Kennisverbreding vorm ‘n kerndeel van die Kogelbergse Biosfeerreservaat se missie en dit is altyd lekker wanneer daar geleentheid is om ons ervaring met studente, die toekomstige bestuurders van ons land, te deel. Prof Kobus Müller, nagraadse programkoördineerder in Omgewingsbestuur, het vanjaar weer vir ons die geleentheid gebied om met sy studente oor die konsep van die Mens en die Biosfeer-program te gesels en in die praktyk te wys hoe dit werk.

Die program het besoeke aan die Harold Porter Botaniese Tuin, die Kleinmond-hawe, die Kogelberg-natuurreservaat, die sandduinbedreiging in Bettysbaai en die Stony Point-pikkewynkolonie ingesluit. Direkteur Fanie Krige het die groep begelei en voorligtings is deur Jane Forrester van die Botaniese Tuin en Cuan McGeorge van Stony Point gegee.

Baie klem is op die verskillende sonerings van ‘n biosfeerreservaat geplaas, naamlik die ongerepte kerngebied, die beskermende buffersone en die oorgangsgebied waar daar ruimte vir die mens is om ‘n volhoubare wyse se bestaan te voer. Die behoefte aan ‘n beter bedeling vir die vissersgemeenskap en die vernietigende gevolge van ondeurdagte beplanning kon ook aangetoon word.

In ‘n briefie van prof Müller om sy waardering vir ons tyd en entoesiasme te betuig, het hy gesê die groep studente se terugvoering (by wyse van ‘n kort opstel oor hul waarnemings en refleksies) was baie positief en dat hy graag weer in die toekoms so ‘n besoek in sy program wil insluit as die geleentheid hom voordoen.

 

1157 Total Views   1 View(s) Today
  Vol 3, Issue 1 - March 2016
  , , , , , , , , .